OSH-C Free

RM0.00

Setiap majikan dikehendaki melantik sekurang-kurangnya seorang Penyelaras OSH untuk menguruskan keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, membantu majikan dengan melaporkan statistik dan prestasi OSH kepada JKKP, mempromosikan budaya keselamatan di tempat kerja dan mengambil tindakan yang wajar berkaitan dengan pematuhan OSH.

Program ini akan disampaikan secara teori dan praktikal.

SKU: course-3 Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OSH-C Free”

Your email address will not be published. Required fields are marked *