Occupational Safety and Health Coordinator

Setiap majikan dikehendaki melantik sekurang-kurangnya  seorang  Penyelaras OSH untuk menguruskan keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Program ini akan disampaikan secara teori dan praktikal.