Occupational Safety and Health Coordinator

$1000

Categories: HSE Competency
Includes lifetime access

Course Overview

Setiap majikan dikehendaki melantik sekurang-kurangnya  seorang  Penyelaras OSH untuk menguruskan keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Program ini akan disampaikan secara teori dan praktikal.